Pisauridae

Architis erwini Santos 2007
Architis helveola (Simon 1898)
Architis spinipes (Taczanowski 1874)
Architis cymatilis Carico 1981
Thaumasia abrahami Mello-Leitão 1948
Thaumasia argenteonotata (Simon 1898) 
Thaumasia caracarai Silva & Carico 2012
Thaumasia diasi Silva & Carico 2012
Thaumasia hirsutochela Silva & Carico 2012
Thaumasia onca Silva & Carico 2012
Thaumasia senilis Perty 1833 *
Thaumasia velox Simon 1898
Thaumasia xingu Silva & Carico 2012

Orellana North Oriente
Orellana North Oriente
Sucumbíos, Napo, Orellana North Oriente
Orellana North Oriente
Napo North Oriente
Pichincha, Bolívar, Los Ríos, Sucumbíos, Napo, Orellana, Pastaza, Zamora-Chinchipe  
Napo North Oriente
Morona Santiago South oriente
Napo, Pastaza North Oriente
Napo North Oriente
Napo North Oriente
Guayas South Coast
Napo, Pastaza North Oriente

 

TYPE LOCALITIES